Despre proiect

La pas prin comuna Tilișca, județul Sibiu

Proiectul ”Meșteșuguri tradiționale ardelenești” – cod SMIS 29791 face obiectul contractului de finanțare nr. 3180 din 18.06.2031, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 și Asociația pentru Educație, Turism și Mediu în calitate de Beneficiar.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenție 5.3. – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Casă tradițională din satul Brădești, județul Alba

Valoarea totală a Proiectului conform Contractului de Finanțare este de 879.579,93 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 703.546,06 lei, din care:
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 635.794,58 lei;
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 53.680,56 lei;
- Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 14.070,92 lei.

Proiectul își propune promovarea turistică a meșteșugurilor tradiționale specifice din două localități de pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare ”Centru”: satul Brădești, comuna Râmeț, județul Alba și comuna Tilișca, județul Sibiu.

Obiectivul proiectului este reprezentat de dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin crearea de materiale promoționale și a activităților de marketing specific.

Obiectivele specifice de marketing sunt:
- creșterea notorietății patrimoniului cultural și antropic;
- îmbunătățirea gradului de competitivitate a actorilor locali;
- estimarea creșterii circulației turistice cu aproximativ 4%;
- integrarea principiilor de dezvoltare durabilă, de protecție a mediului și a egalității de șanse în dezvoltarea turismului la nivel național.